Odnawialne Źródła Energii
szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk

Logotypy unijne

projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Gmina Przyłęk w zgodzie z naturą

Jednym z priorytetowych działań naszego samorządu jest troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Niezwykle istotne dla nas jak będzie wyglądała nasza planeta, nasz region, nasza mała ojczyzna, dlatego też już dziś czynimy wszelkie starania by nasz “wspólny Dom”, jakim jest nasza gmina, była w jak największym stopniu przyjazna środowisku. Zależy nam by nasze dzieci mogły żyć w otoczeniu wolnym od zanieczyszczeń, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by wdrażać i promować wszelkie inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne.

Realizacja projektu możliwa była dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz aktywnej współpracy przedstawicieli samorządu gminy z mieszkańcami. Wszystkie te wspólne starania zaowocowały zainstalowaniem specjalnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przyczyniając się do zwiększenia poziomu jakości środowiska w Naszej Gminie!

Działajmy dalej na rzecz czystego środowiska!.

“czysta” energia z instalacji OZE
99%
działania w zgodzie z naturą
99%
Odnawialne źródła Energii
Nośniki i źródła OZE - odnawialnych źródeł energii

Słońce

- energia pozyskana z promieniowania słonecznego, wykorzystywana jako źródło ciepła lub źródło energii elektrycznej

Wiatr

- energia pozyskana z siły wiatru, wykorzystywana jako źródło energii elektrycznej

Woda

- energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły wody, w tym energii pływów i cieków wodnych, wykorzystywana jako źródło energii elektrycznej

Biomasa

- produkty pochodzenia rolniczego, wykorzystywane bezpośrednio jako paliwo lub jako źródło ciepła

Geotermia

- energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią ziemi, wykorzystywana jako źródło ciepła

Biogazy

- energia pochodząca z mieszaniny gazów będących produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej, używane do ogrzewania oraz paliwo

W zgodzie z naturą

Zastosowanie OZE jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

Redukcja zanieczyszczeń

Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych. Szacowany roczny spadek zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu to 1,2 tony CO2 /rok.

Atrakcyjniejsza Gmina

Projekt pozytywnie wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ jego realizacja zwiększa konkurencyjność gminy względem innych ośrodków miejskich w województwie, jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, rozwoju usług i miejsca do zamieszkania.

Jak działają OZE
Pozyskanie energi
przetwarzanie
dystrybucja
99% czystej energii
Latest From Blog

Od 1 stycznia 2022 roku zniknie system opustów, który do tej pory zachęcał Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. 

  • 5 lip, 2021
  • oze_@dmin_przylek
  • 260 Views

Dzięki Interim Coupling Project kraje 4M Market Coupling (Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry) zostały połączone z obszarem Multi-Regional Coupling (m.in. Austria, Niemcy, Polska) za pomocą wprowadzenia przydziału przepustowości w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (net transfer capacity, NTC).

  • 3 lip, 2021
  • oze_@dmin_przylek
  • 462 Views

Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego poparła projekt nowych przepisów. Zakłada on zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40% do – co najmniej – 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

  • 4 lip, 2021
  • oze_@dmin_przylek
  • 380 Views