4 lipca, 2021

POPARTO PODWYŻSZENIE CELU OGRANICZENIA EMISJI DO 2030 R.

by oze_@dmin_przylek in Aktualności

Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego poparła projekt nowych przepisów. Zakłada on zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40% do – co najmniej – 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Zostały oddane 52 głosy za, 24 – przeciw i 4 wstrzymujące się.  Głosowanie nad nowym celem ma się odbyć w czerwcu. Po tym znowelizowane prawo trafi do ostatecznego zatwierdzenia przez państwa członkowskie.

Dodatkowo uzgodniono, że Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r. Zostanie on wdrożony „w stosownych przypadkach, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach porozumienia paryskiego”. Jednocześnie opublikuje ona przewidywany orientacyjny budżet Unii w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030–2050 oraz podstawową metodologię.

Oprócz tego Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które zdecydują się przygotować orientacyjne, dobrowolne plany działania mające pomóc osiągnięciu unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jej działania będą polegały na monitorowaniu opracowywania takich planów i ułatwianiu dialogów na szczeblu UE.

Źródło: http://seo.org.pl/

Dodaj komentarz