5 lipca, 2021

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PRZYŁĘK

by oze_@dmin_przylek in Aktualności

W dniu 8 listopada 2018 roku Wójt Gminy Przyłęk Pan Marian Kuś wraz z Skarbnik Gminy Panią Mirosławą Witczak podpisali umowę na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Przyłęk.

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych w gminie Przyłęk zostaną zamontowane w sumie 33 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 571 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Będą to 4 rodzaje instalacji: instalacje fotowoltaiczne (33), pompy ciepła (35), piece na biomasę (113) i kolektory słoneczne (423). Ponadto w ramach utworzonej platformy internetowej prowadzone będą działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ochrony środowiska i dostępnych technologii OZE. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza i wód powierzchniowych oraz stan zdrowia mieszkańców regionu.

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk

Beneficjent: Gmina Przyłęk

Całkowita wartość projektu: 6 923 918,43 zł

Kwota dofinansowania: 5 111 952,80 zł

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Dodaj komentarz