Informacje o projekcie
Nazwa projektu: Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk

Gmina Przyłęk jest gminą wiejską, zlokalizowaną  w południowej części województwa mazowieckiego. Jest gminą typowo rolniczą o powierzchni 13089 ha liczącą 31 wsi w tym 30 wsi sołeckich. Użytki rolne stanowią 76% obszaru gminy. Pozostałe tereny to lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne. Teren Gminy zamieszkuje 6 154 mieszkańców, co stanowi ponad 16,7% ludności powiatu. Terytorialnie powierzchnia Gminy 23,0% powierzchni powiatu zwoleńskiego.

Gmina Przyłęk leży w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, na terenie Równiny Radomskiej, przy drodze krajowej S12. Sąsiaduje od północy z gminą Policzna, od wschodu z gminami: Puławy, Janowiec, Wilków, od południa z gminą Chotcza, a od zachodu z gminą Zwoleń. Gmina Przyłęk wchodzi w skład powiatu zwoleńskiego. Jest gminą wiejską, typowo rolniczą. Na terenie gminy znajduje się 31 miejscowości, co tworzy 30 sołectw.

SOŁECTWA: 

Andrzejów

Babin

Baryczk

Grabów nad Wisłą

Helenów 

Ignaców

Krzywda

Kulczyn

Lipiny

Lucimia

Łagów

Łaguszów

Ławeczko Nowe

Ławeczko Stare

Mierziączka

Mszadla Dolna

Mszadla Nowa

Mszadla Stara

Okrężnica

Pająków

Przyłęk

Rudki

Stefanów

Szlachecki Las

Wólka Łagowska

Wólka Zamojska

Wysocin

Zamość Nowy

Zamość Stary

Załazy

Gmina Przyłęk jest drugą pod względem wielkości gminą na terenie powiatu zwoleńskiego. Jej powierzchnia wynosi 13 157 ha, co stanowi 22,9% powierzchni powiatu. 

Gmina Przyłęk

Obecnie funkcję Wójta Gminy Przyłęk pełni Andrzej Wolszczak a Przewodniczącym Rady Gminy jest Bożena Mistygacz.

Gmina Przyłęk

Położenie gminy w obrębie Równiny Radomskiej w dolinie rzeki Zwolenki, Plewki i Wisły, brak przemysłu i zanieczyszczeń oraz duże powierzchnie lasów sprawiają, że głównymi walorami gminy są czysta woda, powietrze i malownicze krajobrazy, starając idealne warunki dla rekreacji i wypoczynku z dala od pośpiechu i miejskiego zgiełku. Te typowe turystyczno – rekreacyjne walory, bliskość Janowca i Kazimierza Dolnego, wpływają pozytywnie na rozwój idei gospodarstw agroturystycznych. Szczególnie warte zobaczenia są tereny przy rzece Plewce w miejscowości Baryczka gdzie usytuowany jest zbiornik retencyjny z lustrem wody o powierzchni ponad 13 ha. Z kolei miłośnicy płazów mogą odwiedzić miejscowość Andrzejów – Borowiec gdzie zlokalizowany jest Rezerwat Żółwia Błotnego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia malowniczych terenów gminy Przyłęk i skorzystania z możliwości odpoczynku na łonie natury.

Gmina Przyłęk