0
ton - roczny spadek emisji zanieczyszczeń
0
MWht - roczna produkcja energii elektrycznej
0
MWht - roczna produkcja energii cieplnej